Welkom op de site van "De Stichting sportief Nieuwleusen"        

                     Avond4daagse Nieuwleusen            Over ons:

De stichting sportief Nieuwleusen

 

Het bestuur van de stichting sportief Nieuwleusen bestaat uit 

Karla Vogelzang als voorzitter, Frea Prins als penningmeester en Edwin Brinkman als secretaris 

Onze vaste vrijwilligster, Agnes Jans, als coördinatie inschrijvingen en medailles is inmiddels ook een vast onderdeel van ons wandel4daagse team geworden.


Wij organiseren samen met vele vrijwilligers naast de avond4daagse ook 

  • de wandeltocht op Koningsdag en 
  • de route van de versierde straten tijdens het oranjefeest in Nieuwleusen


Nadat in 2004 de toenmalige organisator van de wandelvierdaagse, de heer Hartman, aankondigde er mee te stoppen, hebben Voetbalvereniging USV en Sportcentrum Helios het initiatief genomen om samen de organisatie op te pakken. USV ging in haar vrijwilligersbestand zoeken naar personen die bereid waren om mee te helpen dit jaarlijks terugkerend evenement tot een groot succes te laten slagen.  Deze vrijwilligers werden gevonden en in 2005 werd  door Helios “Stichting Sportief Nieuwleusen” opgericht met in bestuur Marjorie Borger en Donald Groels.

De eerste commissievergadering werd gepland en de taken werden verdeeld:

Marjorie Borger:             voorzitter
Donald Groels:               penningmeester
Gerda Koorman:             inschrijvingen en medailles
Gé Klompjan:                 inschrijvingen en medailles
Henna Kragt:                 catering USV
Henk Koorman:              EHBO
Karla Vogelzang:            sponsorwerving
Jan Willem Seinen:         wandelroutes
Frea Prins:                        wandelroutes

Dit hebben we met z’n allen op deze manier met veel plezier en enorme inzet gedaan, totdat een aantal commissieleden aankondigde het na 10 jaar genoeg te vinden en uit de organisatie te willen gaan. Gé Klompjan, Henna Krag en Henk Koorman hadden zich inmiddels al terug getrokken, maar waren nog wel incidenteel beschikbaar. Op de laatste avondvierdaagseavond op 5 juni 2014 heeft de commissie afscheid genomen van Marjorie Borger, Donald Groels en Gerda Koorman en als nieuw commissielid werd verwelkomd Edwin Brinkman.
Al voor onze eerste bijeenkomst als nieuwe commissie kregen we het bericht dat Jan Willem ernstig ziek was. Helaas overleed Jan Willem al in september 2014.

In oktober 2014 is de stichting overgenomen door:

Karla Vogelzang als voorzitter
Edwin Brinkman als secretaris
Frea Prins als penningmeester                                                                                                                                                                                                        Agnes Jans als coördinatie inschrijvingen en medailles


 Deze 4 mensen hebben de organisatie van de wandelvierdaagse op zich genomen.