Welkom bij de Stichting Sportief Nieuwleusen    

    Organisatie van de jaarlijkse Avond4daagse Nieuwleusen         Veiligheidsregels en onweerprotocol

Begeleiding en start
- Begeleiders van de groep dienen een minimale leeftijd te hebben van 16 jaar;
- Begeleiders worden dringend verzocht een geel of oranje veiligheidshesje te dragen;
- (minimaal) één begeleider met hesje loopt links voor de groep, (minimaal) één begeleider met hesje loopt links achter de groep;
- Advies van de organisatie i.v.m. veiligheid: maximaal 1 begeleider op de 6 kinderen;
- Maak de groepen niet te groot: max. 24 kinderen + max. 4 begeleiders;
 
- Voor de donderdagavond wordt een uitzondering gemaakt voor de kleuters uit de groepen 1 en 2: indien gewenst mag max. één ouder per kleuter die avond meelopen. Deze ouder hoeft zich niet in te schrijven;
- Ouders/begeleiders die op de andere avonden niet als begeleider staan ingepland maar wel mee lopen, zijn betalende deelnemers en schrijven zich wel dus in!
- Start niet eerder dan de aangegeven tijd. Onze verkeersregelaars zijn hier op ingepland.

Tijdens het wandelen
- De groep mag niet breder zijn dan 3 personen;
- De afstand tussen de verschillende groepen dient minimaal 30 meter te bedragen;
- Houd voldoende afstand tussen de groepen op de wegen. Dit om de overige verkeersdeelnemers gelegenheid te geven te passeren;
- Iedereen, zowel individuele wandelaars als groepen, loopt aan de rechterkant van de weg, tenzij anders aangegeven;

- Schat als begeleider van de groep de situatie in en wees alert met oversteken! Veiligheid gaat boven alles;
- We halen geen groepen in, we rennen niet en we blijven op het pad tussen de begeleiders;
- Kinderen gebruiken tijdens het wandelen geen mobiele telefoon (tenzij dit noodzakelijk is);
- De omgeving / buurt mag geen last hebben van de deelnemende kinderen;
- Honden mogen aangelijnd meewandelen;
- Zoek bij onweer een schuilplaats voor de kinderen. Ben je in een open veld? Zorg er dan voor dat je zo ver mogelijk bij bomen, hoge/metalen obstakels uit de buurt bent. Hurk met je voeten bij elkaar, sla je armen om je knieën en houd je hoofd zo laag mogelijk met de handen over de oren. Wanneer je besluit kinderen weg te brengen omdat het te lang duurt voordat het opklaart, vergeet dan niet de groep af te melden bij de organisatie.
- Houd Nieuwleusen schoon! Bij het afhalen van de controlekaart ontvangt iedere groep afvalzakjes;
- Spreek kinderen aan wanneer zij zich niet aan bovenstaande veiligheidsregels houden.

Na afloop
- Na afloop van de gewandelde routes graag de kinderen ophalen op het terrein van de IJsclub Nieuwleusen zodat je
de kinderen veilig naar de parkeerplaats kunt begeleiden;
- Ouders: kom op tijd om je kind op te halen! Het bestuur van de Stichting Sportief Nieuwleusen evenals de scholen zijn na afloop niet meer verantwoordelijk voor de kinderen. Wij hebben het terrein in bruikleen en het is niet de bedoeling dat kinderen na afloop zonder ouders op het terrein blijven hangen. 
- De verwachte aankomststijden staan vermeld op de site onder het kopje 'Routes & tijden'. In principe is het start-/groepsnummer het nummer waar kinderen zich verzamelen met hun groep, maar ook het nummer waar kinderen opgehaald kunnen worden. Tenzij met de school anders is afgesproken. Tip voor de scholen: deel in de klassenapp wanneer de groep er bijna is, zodat ouders hier op tijd van op de hoogte zijn. 


Noodtelefoon van de EHBO/organisatie tijdens de Avond4daagse
Anouk - 06 46 09 69 70
Charissa - 06 14 92 88 34
Kristel - 06 48 76 89 68

LET OP: bovenstaande telefoonnummers alleen gebruiken tijdens de Avond4daagse. Voor contact met de Stichting Sportief Nieuwleusen buiten deze dagen om, vragen wij je vriendelijk ons contactformulier in te vullen of te mailen naar info@avond4daagsenieuwleusen.nl

Wij willen iedereen erop wijzen dat deelnemen aan de Avond4daagse geheel op eigen risico is.